Asistent s dětmi

Abychom pochopili, kdo vlastně asistent pedagoga je, musíme nahlédnout do zákona o pedagogických pracovnících, kde je tato pozice detailně popsána. Podle ní a dalších oficiálně platných definic je asistent pedagoga osoba, která je přítomna ve třídě buď v základní, nebo mateřské škole, aby byla pomocnou rukou učitele při vyučování. Často bývá mylně považován za pedagogického pracovníka, který se stará pouze o jedno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami při vyučování.
Pro vysvětlení termínu se opět vrátíme k oficiálním informacím, podle nichž chápeme dítě se speciálními vzdělávacími potřebami jako dítě, které má z libovolného důvodu obtíže při nabývání vědomostí a dovedností při vyučování. Jednoduše řečeno, dítě potřebuje pomoc a podporu, aby se zvládlo naučit vše, co je ve školních osnovách. Pro názornost mohou mít děti obtíže například vlivem ADHD, mentálního nebo i tělesného postižení.Píšící děti.jpg
Proč tomu tak je?
V realitě se v jedné třídě schází i více dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nejrůznějšího rozsahu. Z nich každé potřebuje jiné druhy pomoci a podpory. Učitel sám by takový nápor nezvládl. Vedení výuky, společné a individuální práce, zkoušení či udržování pořádku, to jsou jedny z mnoha činností, které učitel během vyučovací hodiny musí stíhat zvládat. Přichází tedy na pomoc asistent pedagoga, který učitelovu práci podporuje a přitom dohlíží na výše zmíněné žáky.Ruce dětí.jpg
Co je tedy náplní jeho práce?
Asistent je ve třídě k ruce učiteli a pomáhá mu s vedlejšími činnostmi, jako například s rozdáváním pomůcek či podporou i vysvětlováním úkolů dětem, které nestíhají tempo. Zároveň pomáhá udržovat ve třídě kázeň, ale rozhodně nezasahuje do výuky. Nevyplňuje za děti testy ani jim nijak výrazně neradí. Pouze je směřuje k výsledku cestou, kterou si žák musí zažít, aby pocítil úspěch z učení.

Related Posts

© Tomina.cz - Všechna práva vyhrazena.