Dopřejte si týdenní pobyt s ubytováním v Mikulově na cestách za poznáním


Mikulov, to je především proslulá vinařská oblast. Krajina tak trochu připomíná severoitalské nebo francouzské oblasti s dostatkem slunečního svitu a s příhodnými podmínkami pro pěstování mnoha odrůd vinné révy. To si dobře uvědomovali již staří Římané, kteří podnikali výpravy na sever, aby rozšířili svá území a zřizovali nová sídla. Římské legie, které po sobě zanechaly nápis na skále v Trenčíně, na svém putování v oblasti Pavlovských vrchů zakládaly první vinice a tradice některých původních odrůd tu setrvala dodnes.

měwto

Kromě překrásné kopcovité krajiny s úrodnou půdou poseté pásy vinic tu můžete obdivovat celou řadu historických pamětihodností a jedna z prvních dominant, která vás upoutá na první pohled, je Svatý kopeček. Opravdu se vyplatí zajistit ubytování v Mikulově alespoň na týden a podnikat odtud jednodenní výlety na Pálavu, do Dolních Věstonic, k vodní nádrži Nové Mlýny, případně do Vídně nebo Bratislavy, která je dostupná po dálnici za necelou hodinu.

Svatý kopeček

Na toto místo nedají místní obyvatelé dopustit. Z vrcholových partií je fantastický rozhled na město a okolní krajinu máte doslova jako na dlani. Je součástí geomorfologického celku Pavlovských vrchů a tvoří přirozenou dominantu, která již před staletími byla významným bodem pro pořádání pravidelních poutních pochodů napříč křížovou cestou. Na vrcholu se vyjímá kostel svatého Šebestiána a malá zvonička. Církevní stavby tu vznikly zásluhou šlechtického rodu Dietrichsteinů, bylo to ve velmi dramatické době po bitvě na Bílé hoře, na počátku třicetileté války, kdy se oblastí přehnala morová epidemie.

ubytování v hotelu

Kromě zachovalých staveb můžete obdivovat přírodní krásy jurského vápence – horniny typické pro zdejší krajinu, s nimiž se v Česku setkáte jen výjimečně. Roste tu mnoho chráněných druhů rostlin a již v roce 1946 byl Svatý kopeček jmenován přírodní rezervací. Krajina Jižní Moravy je spolu s Polabím nejteplejší oblastí České republiky a tomu také odpovídá tamní vegetace. Pavlovské vrchy osídlují společenství horských skalnatých stepí s bohatým výskytem hlohu a teplomilných druhů plazů, obojživelníků a hmyzu.

Related Posts

© Tomina.cz - Všechna práva vyhrazena.