Nejoblíbenější typ podnikatelské obchodní společnosti

Pokud se jedná o vysvětlení pojmu co je kapitálová společnost, tak u nás to je akciová společnost. Ale za kapitálovou společnost se považuje i společnost s ručením omezeným, která patří mezi nejrozšířenější formy podnikání. Jaká jsou pravidla jejího založení? Nejčastěji je zakládána za účelem podnikání, ale její činnost může být jiná. Například i obecně prospěšná, nebo nevýdělečná, ale taková společnost je zakládána jen výjimečně. Společnost s ručením omezeným je označována jako společnost, která má základní kapitál z vkladů společníků.
firemní porada
Ti ručí za závazky společnosti do výše nesplacených vkladů. Dále je ručení společnosti za závazky až do výše toho, kolik činí zapsaný základní kapitál. Společníkem mohou být jak fyzické, tak i právnické osoby, počet společníků je omezen, může jich být nejvýše padesát. Založena může být tato společnost jednou fyzickou nebo právnickou osobou, a míra účasti společníka na společnosti, rozsah jeho práv a povinností ve vztahu k ostatním společníkům je podle obchodního podílu. Jeho výše je určena poměrem vkladu společníka k základnímu kapitálu. Ale společenskou smlouvou je možné obchodní podíly rozdělit i jiným způsobem. Výše obchodního podílu je určující i při rozdělování zisku společnosti. Omezené ručení je charakteristickým rysem společnosti. Ale tento pojem je hlavně mezi veřejností mylně vykládán.
uzavřená dohoda
Jak je to u odpovědnosti společnosti s ručením omezeným?

Společnost ve skutečnosti odpovídá za porušení svých závazků vůči svým věřitelům celým svým majetkem. Mylně vykládané „omezené ručení“ se vztahuje pouze na společníky, ale v určitém, zákonem stanoveném rozsahu. Statutární orgány, jako je například jednatel společnosti, a jejich členové, odpovídají věřitelům až do výše celého svého majetku, a to v těch případech, kdy je společnost v úpadku a oni nesplní povinnost podat včas návrh na insolvenční řízení. Z toho vyplývá, že jejich návrh musí časově předcházet návrhu na insolvenční řízení podanému věřitelem.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Related Posts

© Tomina.cz - Všechna práva vyhrazena.