Kde koupit topinambury a proč je jíst


Kde je koupíte

Topinambury se u nás pÄ›stovaly ve stÅ™edovÄ›ku v obrovském rozsahu a postupem Äasu je z polí vytlaÄily jiné plodiny. Dnes se zas dostávají na první pozice vyhledávaných zdravých potravin, i když je zrovna neuvidíte růst na každé mezi. Na otázku, kde koupit topinambury, lze tedy odpovÄ›dÄ›t struÄnÄ›, že zpravidla jen ve specializovaných prodejnách Äi e-shopech. A pokud se vám podaří opatÅ™it si semena, můžete je mít i na zahradÄ› jako okrasnou kvÄ›tinu. PÅ™ipomenou vám sluneÄnice a podzemní jedlé hlízy zas koÅ™en zázvoru.

květ topinamburu

Několik důvodů k pravidelné konzumaci

Mají velmi nízký glykemický index – díky velmi vysokému obsahu vlákniny je lze smÄ›le zaÅ™azovat pravidelnÄ› do stravy diabetiků, kterým nevyvolávají nebezpeÄné inzulinové výkyvy. ZvláštÄ› diabetici musí velmi přísnÄ› dbát na životosprávu, ovÅ¡em tento postup lze doporuÄit i lidem zcela zdravým. Čím nižší glykemický index totiž potraviny mají, tím menší pravdÄ›podobnost vzniku civilizaÄních chorob. Dejte si tedy radÄ›ji namísto dortíku, bonbónů nebo pÅ™eslazené limonády Äi kolového nápoje radÄ›ji zeleninový salát nebo suÅ¡ené ovoce. Mimochodem, topinambury mohou být souÄástí zeleninového salátu pravidelnÄ›, lze je jíst nejen vaÅ™ené, ale i v syrovém stavu.

hlíza topinamburu

Braňte se deficitu vlákniny – nÄ›kteří lidé dokonce vůbec neví, co to vláknina je, a proÄ je důležitá, a to je velmi smutné zjiÅ¡tÄ›ní. Může za to Å¡patná propagace zdravé výživy a stále mnoho výrobků z bílé mouky, vyloženÄ› nezdravých, které lidé běžnÄ› nakupují napÅ™. v supermarketech, napÅ™. klasické rohlíky. Kupříkladu párek v rohlíku neobsahuje v podstatÄ› žádnou vlákninu, a pokud taková jídla budete jíst Äasto, může to mít i katastrofální následky. Topinambury vám vlákninu pomohou doplnit a Äím vám to bude ku prospÄ›chu? NapÅ™. tím, že se upraví trávení a pohyb stÅ™ev (peristaltika), nebudete trpÄ›t zácpou a stÅ™evní bakterie, které potÅ™ebují vlákninu jako zdroj potravy, budou lépe vypomáhat s využíváním živin z vaší stravy.

Related Posts

© Tomina.cz - Všechna práva vyhrazena.